Έπιπλα Γενικά

4
21ο χλμ. Π.Ε.Ο. Βόλου - Λαρίσης, Ριζόμυλος, Μαγνησία
Τηλέφωνο
5
3ο χλμ. Βόλου - Λάρισας, Βόλος, Μαγνησία
Τηλέφωνο
7
Τέρμα Απόλλωνος, Γορίτσας, Άλλη Μεριά,Βόλος
Τηλέφωνο