Ηλεκτρολόγοι

Φεραίου Ρήγα 247, Άγιος Κωνσταντίνος, Βόλος Μαγνησίας
Τηλέφωνο