Μικροβιολόγοι

3
30ης Ιουλίου & Ζλατάνου, Ισόγειο, Νέα Άγχιαλος
Τηλέφωνο
Αγίου Κωνσταντίνου 9, Βελεστίνο
Τηλέφωνο
4
Τάκη Οικονομάκη 12, Βόλος 383 33
Τηλέφωνο