Μικροβιολόγοι

3
30ης Ιουλίου & Ζλατάνου, Ισόγειο, Νέα Άγχιαλος
Τηλέφωνο
2428077785
Αγίου Κωνσταντίνου 9, Βελεστίνο
Τηλέφωνο
2425022223
4
Τάκη Οικονομάκη 12, Βόλος 383 33
Τηλέφωνο
2421104674