Παθολογοανατόμοι

2
Σπυρίδη 3, Βόλος, Μαγνησίας
Τηλέφωνο
2421027049